forex trading logo

Home Plánované akce

Přehled plánovaných akcí pro školní rok 2017/2018

 

září

Slavnostní uvítání prvňáčků

Projektový den 29. 9. – Den manuálních zručností

Prezentace SŠ v Chebu pro 8. a 9. tř.

Ř,BEC,MÚ

TU

MAY, SVA

říjen

Týden knihoven

Návštěva vycházejících žáků na ÚP v Chebu

Branný den

1.st., čten. kluby

VP+SVA

Ved.MS

listopad

Den otevřených dveří na 1.stupni

Vánoční keramická dílna

Individuální pohovory se žáky

1.st.

SED

TU

prosinec

Mikuláš

Vystoupení u vánočního stromu, na zámku, v ML

Vystoupení pěveckého sboru na kolonádě v ML

10. vánoční koncert tří generací

Vánoční besídky

TU 9.tř.

LUK, ŠPR

ŠPR

ŠPR

únor

Lyžařský výcvik

Maškarní karneval

BEC

rodiče

březen

Vynášení Morany

Jarní keramická dílna

LUK+1.st.+MŠ

SED

duben

Zápis do 1. tř.

Ukliďme Česko

ZŘ + 1. st.

SVA

květen

Den v přírodě

TU 1. st.

červen

Olympiáda Mikroregionu v Lázních Kynžvartu

Školní akademie

Pasování prvňáků na čtenáře

Symbolické předávání klíče vědění

Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky

BEC

LUK + 1. st.

BEC,knihovna

BEC,HAV

Ř,MÚ,SVA 

 

 


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.