forex trading logo

Poradenství a pomoc

Home Dokumenty ke stažení
Dokumenty ke stažení

 
Mimořádné opatření:
 

Důležité informace o pohybu žáků v základní škole (cesta do a ze školy, vstup do budovy, ve třídě, možnost školního stravování, o školní dužině a stanovení rizikových faktorů ministerstvem zdravotnictví). 

Prohlášení zákonného zástupce o seznámení se s výše uvedeným dokumentem.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 
 
Žádost o uvolnění z vyučování: 
 

Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu:
 

Žádost o odklad povinné školní docházky:


Žádost o přestup žáka z jiné školy:


Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání:
 
 


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.