forex trading logo

Poradenství a pomoc

Home Historie školy
Historie školy
 

Historie základní školy v Lázních Kynžvartu


 

 

Ze dvou starých kronik naší školy se můžeme dočíst, že v Lázních Kynžvartu se po ukončení 2. světové války vyučovalo na 2 školách – na obecné škole a na škole měšťanské. V té době žilo v Kynžvartu asi 3000 Němců a jen 60 Čechů, ale brzy přišlo asi dalších 500 osidlovatelů z vnitrozemí.

Vyučování v obecné škole (ta se nacházela v budově bývalého soudu na náměstí) začalo 17. září 1945.  Byly otevřeny 2 třídy – I. třída měla 11 žáků a II. třída 12 žáků – všichni české národnosti. Řídícím učitelem se stal Bohumil Česal.

Měšťanská škola byla otevřena 3. září 1945 a navazovala na dřívější německou Haupschule a jejím ředitelem byl Ing. František Křížek. Tato škola se nacházela v budově současného městského úřadu. Počátkem tohoto školního roku měla škola 10 žáků ve čtyřech ročních. Další školní rok měla škola už 75 žáků.

Pak následovalo dlouhé období, kdy se školství neustále reorganizovalo. 1. září 1974 došlo ke sloučení škol 1. - 5. p. r. a 6. - 9. p. r. na úplnou základní devítiletou školu.

Výstavba současné školy začala v listopadu 1974, dodavatelem byl podnik Pozemní stavby Karlovy Vary, investorem Okresní národní výbor. 1. září 1976 byla škola předána k užívání a do konce roku pak byla ještě dokončena stavba tělocvičny. V kronice se uvádí, že stavba byla provedena ve velmi dobré kvalitě a bylo jen málo kolaudačních závad. Celkový náklad na stavbu dosáhl téměř 11 milionů Kč. Úklidové práce provedli rodiče žáků – ti odpracovali celkem 2580 hodin, dále se podíleli i žáci 850 hodinami a učitelé a zaměstnanci školy odpracovali 1020 hodin.

Otevření nové školy přineslo i nové členění a organizaci. Škola měla 9 tříd a navštěvovalo ji 198 žáků. Žáci dojížděli také z Horních Lazů, Staré Vody a Vysoké. Ředitelem tehdy byl Jiří Kožíšek, zástupce ředitele Jana Řezníčková. Učitelský sbor tvořilo 10 učitelů – Eva Dlouhá, Pavel Fencl, Vlasta Fenclová, Ivana Friedlová, Eva Kempfová, Marie Matějková, Helena Přibylová, Květa Šoltysová, Eva Trojánková, Milada Wenzlová.

Po 3 letech se od školního roku 1979/80 ujal ředitelování Pavel Fencl.

Od školního roku 1980/81 se zkrátila  9-letá docházka na 8-letou a trvalo to tak celých 16 let.

Ve školním roce 1985/86  se objevily poprvé v jednom ročníku 2 třídy, a to 1. A a 1. B, třídní učitelky byly Marie Matějková a Eva Kempfová. Obě třídy měly dohromady 47 dětí.

Hned o rok později ve školním roce 1986/87 se objevila třída, která měla v celé historii největší počet žáků – byla to 6. třída s 39 žáky, tř. uč. Hana Pelikánová.

Další školní rok 1987/88 měla škola největší počet žáků v historii 268 (a to při 8-leté docházce – chyběla 9. tř.) – průměrně tedy na 1 ročník připadalo téměř 34 žáků.

Na základě konkurzního řízení, které proběhlo v dubnu 1990, a kterého se zúčastnili 4 účastníci, byla ustanovena od 1. 9. 1990 ředitelkou školy paní Milada Wenzlová a následovaly další změny ve školství.

V říjnu 1991 navštívila naši školu delegace učitelů z Neualbenreuthu a začala tak dlouholetá plodná spolupráce s německou partnerskou školou. Největší akcí byl společně strávený týden v květnu 2001 financovaný programem Phare. Odchodem pana řed. Bayera do důchodu spolupráce definitivně skončila.

Od školního roku 1993/94 byla zprovozněna školní přístavba, kde své působiště našlo několik tříd 1. stupně, školní družina, knihovna, dílny a především pak školní kuchyně a jídelna.

Dalším mezníkem byl šk. rok 1996/97, kdy po mnoha letech usedli do lavic žáci 9. třídy a základní škola se stala opět devítiletou.

A od roku 2000/01 usedla na ředitelské místo Hana Pelikánová. Škola tehdy měla 9 tříd a 161 žáků. Byl zmodernizován školní řád a založen školní žákovský parlament.

Ve školním roce  2001/02 v rámci akce Internet do škol jsme vybudovali počítačovou učebnu se 7 PC (dnes jich máme 18).

Když se ohlédneme za počty žáků v naší škole, musíme konstatovat, že nejvíce žáků navštěvovalo školu ve šk. roce 1987/88 – bylo jich 268. Od dalšího školního roku nastal nepatrný pozvolný pokles, v roce 1994/95 se počet dostal pod 200 – bylo 194 žáků a v roce 2007/08 se počet dostal pod 100. Nejmenší počet žáků měla škola v roce 2008/09, kdy na konci šk. roku dosáhl čísla 88. Nejmenší počet žáků ve třídě bylo 5 žáků.

Dalším důležitým mezníkem byl datum 1. 1. 2003, kdy se škola stala samostatným právním subjektem – příspěvkovou organizací. Začali jsme fungovat jako samostatný podnik s veškerou zodpovědností – a z ředitelů škol se stali právníci, bezpečáci, personalisté, projektoví manažeři……

1. 9. 2004 nás zřizovatel sloučil s mateřskou školou (původní budova MŠ nevyhovovala hygienickým předpisům)  a také  začalo (zpočátku s velkým odporem rodičů)  slučování tříd na 1. stupni – tehdy to byla 3.a 4.tř.  – třídní učitelkou byla Danuše Brůhová. Od tohoto roku slučování tříd na 1. stupni pokračovalo až do června 2016 – celých 12 let. 

Rok 2006/07 byl velmi náročný pro všechny pedagogy, protože museli tvořit školní vzdělávací program – 450 stránkový dokument, který byl od té doby několikrát upravován, rozšiřován a pozměňován.

Ve šk.roce 2008/09 proběhala rozsáhlá rekonstrukce školy – výměna oken a zateplení firmou D-Produkt. Na návrhu fasády se podíleli i žáci školy. Rekonstrukce přišla téměř na 22 mil. Kč, zřizovatele téměř na 9 mil. Kč.

V červnu 2010 nás poprvé navštívili zástupci německé školy z Mantelu v čele tehdy s p. řed. Betzem a nastartovala velmi příjemná a vzájemně obohacující spolupráce. Po krátké době vystřídala p.ředitele nová paní řed. E. Grassler. Spolupráci našich škol domlouvaly především na naší straně pí uč. Mayhoub a na německé straně pí uč. Dana Pflaum. Celá spolupráce se rozvíjela za velké podpory starostů obou měst p.Pernici a p.Oetzingera. Ve školním roce 2013/14 se nám podařilo uspět s projektem „Pojeďme společně“ a získali jsme téměř 120 tis. Kč na 4 společné výlety – projekt byl financován Euregiem Egrensis a městem LK. Za úspěch projektu vděčíme i dobrovolnému svazku obcí Mariánskolázeňska, který nám s tímto projektem pomáhal. V roce 2016/17 jsme si pak projekt ještě jednou zopakovali jako „Pojeďme společně II“.

V letech 2011-2013 jsme se potýkali s projektem EU peníze školám. Škola získala 725 tis. Kč – z velké části na výpočetní techniku a odměny učitelům za tvorbu tzv. dumů.

V roce 2013 jsme ještě uspěli u SZIF s projektem a za 200 tis. Kč jsme zrekonstruovali učebnu VV.

Od roku 2016 jsme zapojeni do MAPu (místního akčního plánu) a realizujeme  další projekt tzv. „šablony“  zaměřené na podporu společného vzdělávání – tzv. inkluzi, na čtenářskou a matematickou gramotnost a na vzdělávání učitelů v této oblasti.


Почему некоторые организации не выдают кредит студентам онлайн на карту? Дело в платежеспособности студентов. Бракує буквально кілька тисяч гривень до заробітної плати? Отримайте мікрокредит без відмови і заспокойте свої фінанси. На банковскую карточку или наличными в отделении МФО кредит без звонков выдается всем 18-и летним украинцам. На початковому етапі МФО видають маленькі суми - 3000 грн онлайн на картку. В Україні це абсолютно нормальна практика. З відкритими простроченням і непогашеною заборгованістю онлайн кредит 24/7 без відмови практично ніхто не видасть.

 Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.