forex trading logo

Poradenství a pomoc

Home ICT plán
ICT plán

ICT plán školy pro období 2019-2020

 

Současný stav:

Počty učeben, kabinetů, počítačů, přípojná místa:

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  počítačová učebna: celkem 18 pracovních stanic, LCD, monitory + učitelské PC

 

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  odborné učebny (laboratoř): 1x notebook

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  kanceláře, kabinety MŠ: 1x PC, 2x NTB

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  kanceláře jídelna: 1x PC

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  školní družina: 2x PC

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  třídy: 2x PC, 2x NTB

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  kanceláře ZŠ: 1x PC, 1x NTB

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  učitelé: 10x NTB

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  sborovna: 1x PC

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  tiskárny: ŘŠ, ZŘ, sborovna, učebna PC, kancelář MŠ a ŠJ

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  kopírky: 2x kopírka ve sborovně, 1x scanner u ZŘ

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  přípojná místa:UTP zásuvky v celé budově ZŠ, WiFi přístup v celém areálu školy

 

Prezentační technika:


•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  počítačová učebna 1x Data projektor 1024x768 bod

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  třídy - 4x interaktivní tabule

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  učebna - laboratoř 1x interaktivní tabule

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  1x mobilní multiboard


 

Připojení do interneru, LAN, aktivní a pasivní prvky sítě, server:

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  1 server (HP NetServersam. umístěný)

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  1 Router - Firewall

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  1x Switch - 14 portů

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  1x Switch - 5 portů - kanc. škola

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  3x Switch - TP-Link - školka

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  1x Switch - Cisco - 14 portů(s podporou VLAN)

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  1x Switch - 1 x TP-Link - 14 portů

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  6x WirelessEthernetBridg

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  IP Kamery k zajištění pořádku a bezpečnosti v okolí školy

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Připojení k internetu – 100 Mb/s

 

Úsporný režim, licenční politika, softwarové vybavení, správa:

Na všech PC je nastavena aktivace úsporného režimu, server a firewall samozřejmě běží stále. Operační systémy jsou převážně OEM verze. Na PC jsou dále nainstalovány výukové programy.

O ochranu před viry a hrozbami, ochranu účtu, firewall a ochranu sítě, řízení aplikací a prohlížečů, zabezpečení zařízení, výkon a stav zařízení se starají antivirové programy a na novějších verzích operačního systému Windows Defender. Pro bezpečnější administraci systému a jednodušší nastavení všech PC je použit DHCP server, který má nastaveno přidělování IP adres na základě MAC adresy.

 

IS školy a webová prezentace školy

Jako Informační systém školy používáme iŠkolu.cz, informace o škole publikujeme pomocí redakčního systému na www.zslk.cz. Máme aktivní nástroje pro e-learning a sdílenou práci ve vnitřní síti vč. diskového prostoru pro uživatele domény.

 

ICT gramotnost pedagogů

ŠkolenímICT technologií prošli všichni pedagogové a je na dobré úrovni. Zároveň funguje dobře vzájemná pomoc a zkušenější pedagogové v průběhu roku zdokonalují dovednosti méně zkušeným pedagogům.

 

Pomůcky pro žáky s SVP

·Â       2x tablet

software pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami 

s  

Cíle:

Software, IS školy:

Doplňovat výukové programy o další tituly podle požadavků učitelů a vedení školy prostřednictvím online služeb.

Hardware.

Obnova zastaralých počítačů v učebně informatiky.

Prezentační technika:

Podle možností dovybavovat třídy interaktivními tabulemi.

Komunikační technika:

Pro vedení školy a učitele zajistit odpovídající softwarové prostředí.

ICT gramotnost pedagogů

Rozšiřovat znalosti učitelů, zvýšit využití ICT ve škole při výuce a organizaci práce.

     Podpora žákům s SVP

Poskytování nových kompenzačních pomůcek a výukového SW na základě přiznaných podpůrných opatření.

 

Podmínky pro dosažení cílů:

Software, IS, gramotnost pedagogů:

Uvážený výběr výukových programů, které bude vyhovovat a naplňovat ŠVP, dále je třeba podporovat moderní konstruktivní metody vedení výuky a zajistit bezproblémovou funkčnost všech prostředků, potřebných pro pohodlnou práci pedagogů. ICT koordinátor bude podporovat učitele při jejich individuálním vzdělávání, sledovat aktuální změny v oboru a navrhovat další rozšíření programového vybavení.

Hardware, prezentační a komunikační technika:

Připravit návrhy na pořízení hardware a další techniky a jejich využití v dalších letech.


 

Metody dosažení cílů:

Software, IS, gramotnost pedagogů:

Ve škole budou využívány již pořízené programy a nové aplikace budou využívány formou služeb prostřednictvím online licencí. Ukázat pedagogům, že správné využívání vybavení zefektivní jejich přípravu a tvorbu učebních materiálů.

Hardware, prezentační a komunikační technika:

Zajistit si finanční prostředky a odborné síly na nákup potřebné techniky, zajištění služeb a údržbu všech IT prostředků. Sledovat nabídky jednotlivých dodavatelů a důsledně zvažovat efektivní využití technologií ve škole. Sledovat nové trendy v oboru.

 

Časový harmonogram plánu ICT:

rok 2019

rok 2020

SW – upgrade, přechod na online licence

HW – učebna informatiky

SW – upgrade, přechod na online licence

HW – učebna informatiky 

Zdroje peněz:

  • Rozpočet školy
  • Sponzorské dary
  • Šablony II

 

 

Použité podklady pro tvorbu ICT plánu:

Dokument Č.j. 30799/2005-551 - ICT standard a plán

 

Zpracoval:  Mgr. Michal Gajič

 

 

 

Получить в МФО кредит онлайн без фото паспорта не выйдет. Компании нужно подтвердить личность клиента. Пролонгация не предусмотрена, если брать кредит онлайн без звонков в Украине. Так что лучше отдать долг при первой возможности. Без реєстрації і прописки онлайн кредит на банківський рахунок в Україні не видають. Кредитор повинен знати, куди потім звертатися. Оформить и быстро потратить микрозайм на карту круглосуточно не сложно. Намного тяжелее возвращать долг со своей зарплаты.

Быстрая онлайн заявка на карту без справок заполняется на сайте банковского учреждения. Затем карту выдают на руки.

 


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.