forex trading logo

Poradenství a pomoc

Home ICT plán
ICT plán

ICT plán školy pro období 2019-2020

 

Současný stav:

Počty učeben, kabinetů, počítačů, přípojná místa:

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  počítačová učebna: celkem 18 pracovních stanic, LCD, monitory + učitelské PC

 

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  odborné učebny (laboratoř): 1x notebook

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  kanceláře, kabinety MŠ: 1x PC, 2x NTB

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  kanceláře jídelna: 1x PC

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  školní družina: 2x PC

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  třídy: 2x PC, 2x NTB

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  kanceláře ZŠ: 1x PC, 1x NTB

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  učitelé: 10x NTB

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  sborovna: 1x PC

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  tiskárny: ŘŠ, ZŘ, sborovna, učebna PC, kancelář MŠ a ŠJ

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  kopírky: 2x kopírka ve sborovně, 1x scanner u ZŘ

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  přípojná místa:UTP zásuvky v celé budově ZŠ, WiFi přístup v celém areálu školy

 

Prezentační technika:


•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  počítačová učebna 1x Data projektor 1024x768 bod

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  třídy - 4x interaktivní tabule

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  učebna - laboratoř 1x interaktivní tabule

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  1x mobilní multiboard


 

Připojení do interneru, LAN, aktivní a pasivní prvky sítě, server:

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  1 server (HP NetServersam. umístěný)

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  1 Router - Firewall

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  1x Switch - 14 portů

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  1x Switch - 5 portů - kanc. škola

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  3x Switch - TP-Link - školka

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  1x Switch - Cisco - 14 portů(s podporou VLAN)

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  1x Switch - 1 x TP-Link - 14 portů

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  6x WirelessEthernetBridg

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  IP Kamery k zajištění pořádku a bezpečnosti v okolí školy

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Připojení k internetu – 100 Mb/s

 

Úsporný režim, licenční politika, softwarové vybavení, správa:

Na všech PC je nastavena aktivace úsporného režimu, server a firewall samozřejmě běží stále. Operační systémy jsou převážně OEM verze. Na PC jsou dále nainstalovány výukové programy.

O ochranu před viry a hrozbami, ochranu účtu, firewall a ochranu sítě, řízení aplikací a prohlížečů, zabezpečení zařízení, výkon a stav zařízení se starají antivirové programy a na novějších verzích operačního systému Windows Defender. Pro bezpečnější administraci systému a jednodušší nastavení všech PC je použit DHCP server, který má nastaveno přidělování IP adres na základě MAC adresy.

 

IS školy a webová prezentace školy

Jako Informační systém školy používáme iŠkolu.cz, informace o škole publikujeme pomocí redakčního systému na www.zslk.cz. Máme aktivní nástroje pro e-learning a sdílenou práci ve vnitřní síti vč. diskového prostoru pro uživatele domény.

 

ICT gramotnost pedagogů

ŠkolenímICT technologií prošli všichni pedagogové a je na dobré úrovni. Zároveň funguje dobře vzájemná pomoc a zkušenější pedagogové v průběhu roku zdokonalují dovednosti méně zkušeným pedagogům.

 

Pomůcky pro žáky s SVP

·Â       2x tablet

software pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami 

s  

Cíle:

Software, IS školy:

Doplňovat výukové programy o další tituly podle požadavků učitelů a vedení školy prostřednictvím online služeb.

Hardware.

Obnova zastaralých počítačů v učebně informatiky.

Prezentační technika:

Podle možností dovybavovat třídy interaktivními tabulemi.

Komunikační technika:

Pro vedení školy a učitele zajistit odpovídající softwarové prostředí.

ICT gramotnost pedagogů

Rozšiřovat znalosti učitelů, zvýšit využití ICT ve škole při výuce a organizaci práce.

     Podpora žákům s SVP

Poskytování nových kompenzačních pomůcek a výukového SW na základě přiznaných podpůrných opatření.

 

Podmínky pro dosažení cílů:

Software, IS, gramotnost pedagogů:

Uvážený výběr výukových programů, které bude vyhovovat a naplňovat ŠVP, dále je třeba podporovat moderní konstruktivní metody vedení výuky a zajistit bezproblémovou funkčnost všech prostředků, potřebných pro pohodlnou práci pedagogů. ICT koordinátor bude podporovat učitele při jejich individuálním vzdělávání, sledovat aktuální změny v oboru a navrhovat další rozšíření programového vybavení.

Hardware, prezentační a komunikační technika:

Připravit návrhy na pořízení hardware a další techniky a jejich využití v dalších letech.


 

Metody dosažení cílů:

Software, IS, gramotnost pedagogů:

Ve škole budou využívány již pořízené programy a nové aplikace budou využívány formou služeb prostřednictvím online licencí. Ukázat pedagogům, že správné využívání vybavení zefektivní jejich přípravu a tvorbu učebních materiálů.

Hardware, prezentační a komunikační technika:

Zajistit si finanční prostředky a odborné síly na nákup potřebné techniky, zajištění služeb a údržbu všech IT prostředků. Sledovat nabídky jednotlivých dodavatelů a důsledně zvažovat efektivní využití technologií ve škole. Sledovat nové trendy v oboru.

 

Časový harmonogram plánu ICT:

rok 2019

rok 2020

SW – upgrade, přechod na online licence

HW – učebna informatiky

SW – upgrade, přechod na online licence

HW – učebna informatiky 

Zdroje peněz:

  • Rozpočet školy
  • Sponzorské dary
  • Šablony II

 

 

Použité podklady pro tvorbu ICT plánu:

Dokument Č.j. 30799/2005-551 - ICT standard a plán

 

Zpracoval:  Mgr. Michal Gajič

 

 

 

Получить в МФО кредит онлайн без фото паспорта не выйдет. Компании нужно подтвердить личность клиента. Пролонгация не предусмотрена, если брать кредит онлайн без звонков в Украине. Так что лучше отдать долг при первой возможности. Без реєстрації і прописки онлайн кредит на банківський рахунок в Україні не видають. Кредитор повинен знати, куди потім звертатися. Оформить и быстро потратить микрозайм на карту круглосуточно не сложно. Намного тяжелее возвращать долг со своей зарплаты.

Отримати терміновий кредит онлайн під 0 відсотків без відмови цілком реально. Шукайте відповідну компанію у нашому списку. Легко і просто на найвигідніших умовах кредит без відсотків на картку онлайн видається після схвалення позики.

 


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.