forex trading logo

Home ICT plán
ICT plán

ICT plán školy pro období 2016/2018

 

Současný stav:

Počty učeben, kabinetů, počítačů, přípojná místa:

•          počítačová učebna:
          celkem 18 pracovních stanic, LCD,  monitory + učitelské PC, LCD)

 

•          odborné učebny (laboratoř): 1x notebook

•          učebny, kanceláře, sborovna, kabinety: dovybavené dle potřeb

•          kanceláře, kabinety MŠ: dovybavené dle potřeb

•          kanceláře jídelna: 1x PC, LCD mon.

•          tisk: 4 laser. tiskárny, 1x multifunkční zařízení v PC učebně

•          kopírky: 1x kopírka ve sborovně, 1x scanner u ZŘ

•          přípojná místa:UTP zásuvky + v celé budově ZŠ, v prostorách MŠ, ŠD, ŠJ a tělocvičny je WiFi přístup

 

Prezentační technika:


•          počítačová učebna 1x Data projektor 1024x768 bod

•          třídy  - 4x interaktivní tabule

•          učebna - laboratoř 1x Data projektor 1024x768 bodů + interaktivní tabule


 

Připojení do interneru, LAN, aktivní a pasivní prvky sítě, server:

•          1 server (HP NetServer sam. umístěný)

•          1 Router - Firewall

•          1x Switch - 14 portů

•          1x Switch - 5 portů - kanc. škola

•          3x Switch - TP-Link - školka

•          1x Switch - Cisco - 14 portů(s podporou VLAN)

•          1x Switch - 1 x TP-Link - 14 portů

•          2x Wireless Ethernet Bridg

•          IP Kamery k zajištění pořádku a bezpečnosti v okolí školy

·         Připojení k internetu – 10Mb/s

 

Úsporný režim, licenční politika, softwarové vybavení, správa:

Na všech PC je nastavena aktivace úsporného režimu, server a firewall samozřejmě běží stále. Operační systémy jsou převážně OM verze. Na PC jsou dále nainstalovány výukové programy.

O bezpečnost se stará antivir firmy AVG. Pro bezpečnější administraci systému a jednodušší nastavení všech PC je použit DHCP server, který má nastaveno přidělování IP adres na základě MAC adresy.

IS školy a webová prezentace školy

Jako Informační systém školy používáme iŠkolu.cz, informace o škole publikujeme pomocí redakčního systému na www.zslk.cz. Máme aktivní nástroje pro e-learning a sdílenou práci ve vnitřní síti vč. diskového prostoru pro uživatele domény.

ICT gramotnost pedagogů

Školením ICT technologií prošli všichni pedagogové a je na dobré úrovni. Zároveň funguje dobře vzájemná pomoc a zkušenější kolegové v průběhu roku zdokonalují dovednosti méně zdatných.

Pomůcky pro žáky s SVP:

·         NT pro dítě s SVP v MŠ

·         digitální čtečka (e-čtečka) pro zrakově postiženého žáka

·         digitální zvětšovací lupa

·         software pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Cíle:

Software, IS školy:

Doplnit výukové programy o další tituly podle požadavků učitelů a vedení školy.

Hardware:

Doplnit PC do dalších tříd dle vzniklých potřeb.

Doplnit HW o tablety pro žáky a vyučující.

Prezentační technika:

Podle možností dovybavovat třídy interaktivními tabulemi.

Komunikační technika:

Pro vedení školy a učitele, kteří organizují školní akce a podílejí se na komunikaci školy s veřejností a partnery, zajistit odpovídající softwarové prostředí.

ICT gramotnost pedagogů

Rozšiřovat znalosti učitelů, zvýšit využití ICT ve škole při výuce a organizaci práce.

Podpora žákům s SVP

Poskytování nových kompenzačních pomůcek a výukového SW dle potřeb a možností.

 

Podmínky pro dosažení cílů:

Software, IS, gramotnost pedagogů:

Uvážený výběr výukových programů, které bude vyhovovat a naplňovat ŠVP, dále je třeba podporovat moderní konstruktivní metody vedení výuky a zajistit bezproblémovou funkčnost všech prostředků, potřebných pro pohodlnou práci pedagogů. ICT koordinátor bude podporovat učitele při jejich individuálním vzdělávání, sledovat aktuální změny v oboru a navrhovat další rozšíření programového vybavení.

Hardware, prezentační a komunikační technika:

Připravit návrhy na pořízení hardware a další techniky a jejich využití v dalších letech.

 

 

 

Metody dosažení cílů:

Software, IS, gramotnost pedagogů:

Ve škole budou využívány již pořízené programy. Ukázat pedagogům, že správné využívání vybavení zefektivní jejich přípravu a tvorbu učebních materiálů.

Hardware, prezentační a komunikační technika:

Zajistit si finanční prostředky a odborné síly na nákup potřebné techniky, zajištění služeb a údržbu všech ICT prostředků. Sledovat nabídky jednotlivých dodavatelů a důsledně zvažovat efektivní využití technologií ve škole. Sledovat nové trendy v oboru.

 

 . 

Časový harmonogram plánu ICT:

rok 2016

rok 2017

rok 2018

SW - aktualizace
Gramotnost pedagogů
(průběžné doplňování)

SW- aktualizace
Gramotnost pedagogů
(průběžné doplňování)

SW- aktualizace
Gramotnost pedagogů
(průběžné doplňování)
HW - servis dle potřeby

HW - servis dle potřeby

HW - servis dle potřeby

Zdroje peněz:

  • Rozpočet školy
  • Sponzorské dary
  • Projekty pro podporu ICT

Použité podklady pro tvorbu ICT plánu:

Dokument Č.j. 30799/2005-551 - ICT standard a plán (ICT plán školy)

 

Za ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart
D.Holubec - ICT koordinátor
2016

 

 


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.