forex trading logo

Home Plánované akce

Přehled plánovaných akcí pro školní rok 2018/2019

  

září

Slavnostní uvítání prvňáčků

Výstava SŠ v Chebu pro 8.a 9.tř.

Ř,SED,MÚ

ŠAN,GAJ

říjen

Týden knihoven

Návštěva vycházejících žáků na ÚP v Chebu

1.st.

VP+MAY

listopad

Halloween (6.tř. pro 1.st.)

Den otevřených dveří na 1.stupni

Vánoční keramická dílna

Individuální pohovory se žáky

ŠPR

1.st.

SED

TU

prosinec

Mikuláš

Vystoupení u vánočního stromu, na zámku, v ML

11.Vánoční koncert

Vánoční besídky

TU 9.tř.

LUK,ŠPR

ŠPR

TU

únor

Lyžařský výcvik

Maškarní karneval

BEC

rodiče

březen

Vynášení moreny

Jarní keramická dílna

LUK+1.st.+MŠ

SED

duben

Zápis do 1.třídy

Velikonoční jarmark

Ekologický den + Ukliďme Česko

ZŘ + 1.st.

LUK

SVA

květen

Den v přírodě

TU 1.st.

červen

Olympiáda Mikroregionu ve Velké Hleďsebi

Zámecké vystoupení

Pasování prvňáků na čtenáře

Symbolické předávání klíče vědění

Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky

BEC

LUK,ŠPR,SED

SED,měst.knihovna

SED,HAV

Ř,MÚ,MAY

 


 


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.