forex trading logo

Poradenství a pomoc

Home Mateřská škola
Mateřská škola


Výsledky zápisu do MŠ:

 

Výsledky zápisu do mateřské školy v roce 2022.

 

Provoz mateřské školy je od 6.00 do 16.00 hodin

Mateřská škola je otevřena každý všední den vždy od 6:00 do 16:00h. Zavřeno je v sobotu a v neděli a v době státního svátku, dále pak vzhledem ke spojení se základní školou po dohodě s rodiči i v době vánočních prázdnin a o letních prázdninách vždy v srpnu, případně 1 týden v červenci.

V době školních prázdnin (jarní, podzimní, pololetní) je mateřská škola v provozu.

 

Scházení a rozcházení dětí

 • Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.00 hodin, jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální nutné potřeby rodičů.
 • Po obědě se děti rozcházejí od 12.00 do 12.30 hodin nebo po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů
 • Odpoledne se děti rozcházejí od 14.45 do 16.00 hodin
 • Pokud rodiče z nějakého závažného důvodu nemohou své dítě vyzvednout do 16.00 hodin, oznámí tuto skutečnost neprodleně telefonicky učitelce a domluví s ní další postup

 

Zamykání budovy

 • Mateřská škola se uzamyká od 8.00 do 11.00 hodin a od 12.30 do 14.45 hodin
 • V době uzamčení MŠ mohou rodiče použít vchodu základní školy.
 • Mateřská škola končí v 16:00h, ne déle.

 

Omlouvání dětí

 

 • Na tentýž den osobně nebo telefonicky, nejpozději do 8.00 hodin
 • Na následující den kdykoli v průběhu dne telefonicky
 • Pokud dítě bez omluvy nedochází do MŠ déle než 2 měsíce, může být docházka do MŠ ukončena
 • Rodiče musí své děti omluvit
 • Rodiče, jejichž děti navštěvují MŠ posledním rokem, jsou povinni podle Školského zákona své dítě omluvit, případně nahlásit delší nepřítomnost a důvod jeho nepřítomnosti. 


Počet tříd: dvě věkově smíšené třídy

 

Denní režim dětí

 

Rozdělení dětí:

 • do dvou věkově smíšených tříd
 • třídy jsou spojovány od 6.00 do7.30 – v II. třídě a od 15.15 do 16.00 – v II. třídě
 • děti mají možnost se po dohodě s učitelkou pohybovat v obou třídách
 • Třídy jsou naplňovány s přihlédnutím k rovnoměrnému rozložení pohlaví i věku dětí. Rozdělení provádí vedoucí učitelka. Mají- li rodiče speciální přání o umístění svého dítěte do určité třídy, je jim vyhověno, umožňují- li to možnosti. Stejně tak se zohledňuje sourozenec ve třídě, či přátelství dětí. Třídy nejsou izolované, děti se mohou navštěvovat. Při pobytu venku jsou obě třídy společně, děti se tudíž vidí a mají možnost si spolu hrát.

 

Společné aktivity obou tříd:

 • tradice školy
 • exkurze, výlety
 • akce podle plánu činností
 • vzájemné návštěvy jednotlivých dětí podle jejich zájmu
 • divadelní představení
 • sportovní aktivity – sportovní den, otužování, cvičení jógy, návštěvy tělocvičny

 

Rozdělení učitelek do tříd: všechny učitelky na plný úvazek pracují s dětmi obou tříd, učitelky na zkrácený úvazek pracuje s dětmi I. třídy

 

Denní režim dětí

Učitelka pružně reaguje na vzniklou situaci a zájem dětí, režim je flexibilní

 

Blok dopoledních činností obsahuje:

 • komunitní a uvítací kruh
 • spontánní hra – dítě si vybírá podle nabídky, svého aktuálního zájmu, vlastní potřeby a fantazie.
 • Činnosti nabízené učitelkou – podle týdenního podtématu měsíčního integrovaného bloku, převládá individuální nebo skupinová aktivní činnost dětí v centrech aktivit. Výběr činnosti závisí na zájmu dítěte. Dítě má možnost kdykoli od činnosti odejít a odpočinout si.
 • Relaxační chvilky – učitelka je zařazuje podle momentálních potřeb dětí
 • Pohybové, jazykové, hudební chvilky
 • Sportovní činnosti – cvičení v tělocvičně ZŠ – 1x týdně
 • Ranní svačina – průběžně od 8.30 do 9.00. Děti se samy obsluhují, nalévají si nápoje
 • Pobyt venku – za každého počasí. Děti nechodí ven pouze při silném větru nebo dešti a při teplotě nižší než  –10 stupňů. Převládá spontánní pohybová aktivita dětí.
 • Oběd – od 11.30 do 12. 00 - děti si prostírají, odnášejí použité nádobí, přinášejí jídlo
 • Hygiena po obědě

 

Blok odpoledních činností obsahuje:

·       Odpolední odpočinek – děti nejsou rozděleny podle tříd, ale podle věku, případně potřeby spánku na spící a nespící, jsou v oddělených třídách, aby se vzájemně nerušily. Spící děti (od 2 do zpravidla 5 let) mají kdykoli možnost vstát a hrát si u stolků. Ne spící děti (předškoláci, zpravidla 5-6 let, s OŠD do 7 let) odpočívají půl hodiny na matracích (poslech četby na pokračování, relaxační hudby). Poté následují:

·       Zájmové aktivity

·       Příprava na školu

·       Dokončování rozdělaných činností z ranního bloku – podle zájmu dětí

·       Individuální práce s dětmi podle jejich potřeb

·       Pohybová chvilka

·       Odpolední svačina – průběžná od 14.30 do 15.00

·       Spontánní hra

 

  Přijímací řízení

 

 • Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v době od 2. do 16. května v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.
 • Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole nebo na webových stránkách školy. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ.
 • V případě, že je naplněna kapacita školy a dítě do třech měsíců od rozhodnutí o přijetí do mateřské školy nenastoupí a zákonný zástupce dítěte tuto skutečnost předem neoznámí vedení školy, může být dítěti docházka do MŠ ukončena.
 • Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti, které v daném školním roce navštěvují MŠ posledním rokem, nebo kterým byl povolen odklad školní docházky.
 • Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let, ve výjimečných případech dětem mladším tří let do začátku školní docházky. Dítě mladší dvou let se do mateřské školy nepřijímá nikdy.
 • Děti mladší 3 let jsou přijímány na zkušební dobu 3 měsíců. Zkušební doba slouží k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám školy. Děti mladší 3 let musí být způsobilé plnit požadavky stanovené Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a školním vzdělávacím programem mateřské školy.
 • MŠ se naplňuje do výše volné kapacity – 50 dětí

 

Kritéria příjímání do MŠ

 

Kritérium

Bodové ohodnocení

1. Opakované podání žádosti

1 rok

1

2. Věk dítěte

5 roky věku

4

4 roky věku

3

3 roky věku

2

2 roky

1

3. Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt ve spádové oblasti

3

Trvalý pobyt v ostatních obcích

1

4. Individuální situace dítěte

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

2

Školu navštěvuje sourozenec dítěte

2

Dítě žije v znevýhodněném prostředí (sociálně, jazykově) matka je samoživitelka…

2

 

Esiste tuttavia una contraddizione confermata da molti studi - come comprare cialis senza ricetta. comprar kamagra italia, si puo comprare on line - Pescara. priligy prezzo, prezzo farmacia - Firenze. La funzione erettile bassa tende ad avere depressione acuta, disarmonia nella relazione tra un uomo e una donna, acquisto propecia senza ricetta.

 

Školka v obrazech

Podívejte se na fotečky z akcí mateřské školy.

>>zde<<

Projekty MŠ

Seznam projektů MŠ
..
..
..Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.