forex trading logo

Poradenství a pomoc

Home Mateřská škola
Mateřská škola

Novinky:

Výsledky zápisu do mateřské školy ve školním roce 2020.

 

Provoz mateřské školy:

Mateřská škola  je otevřená každý všední den od 6 do 16 hodin.

Uzavřená je v sobotu, neděli, ve státní svátky a vždy v době vánočních prázdnin. Během letních prázdnin je vždy zavřená na 1 měsíc. Termíny uzavření jsou zveřejněny na nástěnce u vstupních dveří.

 

 

Počet tříd: dvě věkově smíšené třídy

 

 

Denní režim dětí

Denní režim dětí je flexibilní.Učitelka pružně reaguje na vzniklou situaci a zájem dětí.

 

Blok dopoledních činností obsahuje:

 • Uvítací a komunitní kruh
 • Spontánní hru – dítě si vybírá podle nabídky, svého aktuálního zájmu, vlastní potřeby a fantazie.
 • Ranní svačinu – průběžně od 8.30 do 9.00.Děti se samy obsluhují, nalévají si nápoje,mažou chléb
 • Činnosti nabízené učitelkou – podle týdenního podtématu měsíčního integrovaného bloku.Převládá individuální nebo skupinová aktivní činnost dětí v centrech aktivit. Výběr činnosti závisí na zájmu dítěte.Dítě má možnost kdykoli od činnosti odejít a odpočinout si.
 • Relaxační chvilky – učitelka je zařazuje podle momentálních potřeb dětí
 • Pohybové,jazykové,hudební chvilky
 • Sportovní činnosti – „školičku „ bruslení“,cvičení v tělocvičně ZŠ – 1x týdně
 • Pobyt venku – za každého počasí .Děti nechodí ven pouze při silném větru nebo dešti a při teplotě nižší než –10 stupňů.Převládá spontánní pohybová aktivita dětí.
 • Oběd – od 11.30 do 12.00 - děti si prostírají,odnášejí použité nádobí, přinášejí jídlo.

 

 

Blok odpoledních činností obsahuje:

 • Otužování dětí vodou – neotužují se děti, které jdou po obědě nebo jejichž rodiče si otužování nepřejí.
 • Odpolední odpočinek –děti nejsou rozděleny podle tříd, ale podle potřeby spánku na spící a nespící, jsou v oddělených třídách, aby se vzájemně nerušily. Spící děti mají kdykoli možnost vstát a věnovat se klidným činnostem u stolečku (kreslení, prohlížení knih, časopisů). Nespící děti odpočívají přibližně půl hodiny na matracích.(poslech četby na pokračování,relaxační hudby)
 • Přípravu na základní školu
 • Zájmové činnosti dětí
 • Dokončování rozdělaných činností z ranního bloku – podle zájmu dětí
 • Individuální práci s dětmi podle jejich potřeb
 • Pohybovou chvilku
 • Odpolední svačinu – průběžná od 14.30 do 15.00
 • Spontánní hru

 

Zápis do mateřské školy

 • Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá  v měsíci květnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti jsou přijímány k 1.9. Při nenaplněné kapacitě mohou být děti přijímány i v průběhu školního roku.
 • Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka  školy. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí do MŠ.
 • K zápisu se rodiče dostaví s vyplněnou přihláškou, rodným listem dítěte, očkovacím průkazem dítěte a svým občanským průkazem. Přihlášku do MŠ si rodiče mohou stáhnout na webu školy nebo vyzvednout v mateřské škole.
 • V případě, že  je naplněna kapacita školy a dítě do měsíce od rozhodnutí o přijetí do mateřské školy nenastoupí a  zákonný zástupce dítěte tuto skutečnost předem nesdělí vedení školy, může být dítěti docházka do MŠ ukončena.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Kritérium

Bodové ohodnocení

1.Opakované podání žádosti

1 rok

1

2 roky

2

3 roky

3

2.Věk dítěte

5 let věku

5

4 roky věku

4

3 roky věku

3

2 roky věku

1

3.Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt v obci

3

Trvalý pobyt v ostatních obcích

1

4.Individuální situace dítěte

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

2

Školu navštěvuje sourozenec dítěte

2

Dítě žije v znevýhodněném prostředí (sociálně, jazykově)

2

 

 

2

Požadavky na děti při nástupu do MŠ

 • Samostatné používání WC
 • Používat kapesník – smrkat
 • První náznaky oblékání
 • Samostatná chůze, i v terénu (nepoužívat kočár)
 • Přiměřeně rozvinutá řeč
 • Samostatné stolování – najíst se lžící, pít z hrnečku, jíst u stolu, sedět při tom na židli
 • Umět se alespoň krátkou dobu soustředit např. na hru
 • Hrát si samostatně bez pomoci dospělého
 • Uklízet po sobě hračky
 • Umět komunikovat s dospělými – vyjádřit své přání
 • Poznat své věci
 

Školka v obrazech

Podívejte se na fotečky z akcí mateřské školy.

>>zde<<

Projekty MŠ

Seznam projektů MŠ
..
..
..Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.