forex trading logo

Home Projekty školy
Projekty školy

 

Zapojení školy do projektů ve školním roce 2017/2018

 

 

Ve školním roce 2017/2018 se naše škola zapojila do různých projektů.

Dlouhodobě je škola zapojena do projektů „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“..

Dále jsme zapojeni do ekologických projektů „Recyklohraní“, zaměřený na třídění odpadů, a „Ukliďme svět“.

V uplynulém školním roce pokračoval projekt s Gymnáziem v Mariánských Lázních na podporu přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, zaměřený na výuku zeměpisu, chemie a biologie. Do projektu byli zapojeni žáci 9. ročníku, kteří projekt zakončili návštěvou plzeňské Techmánie.

V rámci prevence jsme se zapojili do projektu „Kraje pro bezpečný internet“.

Pokračovali jsme v projektu „Obědy pro děti“ a zajistili tak bezplatné stravování pro 2 děti.

Mezi významné školní projekty patřil Den manuálních dovedností, Mediální den, Vánoční a Velikonoční dílna zaměřená na rukodělné a keramické výrobky, projektový den zaměřený na Zdravý životní styl a na 1.stupni Den v přírodě.

Během školního roku se uskutečnila řada třídních projektů  Den s lesníkem, Význam vody pro přírodu a člověka, Se skřítkem Mrazílkem do lesa i na louku, Třídíme nápojové kartony, Čtenářská dílna, Přírodopisná vycházka, Halloween atd.

Překvapivého úspěchu dosáhla 1.třída, která se aktivně zapojila do projektu „Veselé zoubky“ a spolu s deseti vybranými školami z celé republiky vyhráli prvňáci zájezd do Prahy – navštívili ZOO a odpoledne zhlédli představení v Divadle Spejbla a Hurvínka. 

Aktivně jsme se zapojili do projektu Místního akčního plánu „Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku.“ Naše škola měla zastoupení ve všech čtyřech pracovních skupinách – předškolní vzdělávání, čtenářská a matematická gramotnost, inkluzivní vzdělávání a volitelná témata.

Řada učitelů se aktivně účastnila především vzdělávacích akcí.

Dále se škola zapojila do projektu „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi APIV B“, který realizuje Národní institut pro vzdělávání, zaměřený na zdokonalování pedagogické práce v inkluzi.

Od února 2017 realizuje škola dvouletý projekt tzv. „Šablony pro MŠ a ZŠ“ ve výši 760 392 Kč.

 


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.