forex trading logo

Poradenství a pomoc

Home O škole
O škole

Základní škola Lázně Kynžvart  je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Provoz byl zahájen 1.9.1976.


Škola je obklopena rozsáhlým pozemkem parkového rázu. Činnost probíhá ve třech budovách – hlavní, přístavbě a tělocvičně – propojených spojovacími chodbami. V hlavní budově jsou všechny kmenové třídy, dále pak laboratoř, učebna PC, cvičná kuchyňka, sborovna a kabinety. Přístavba školy se školní kuchyní a jídelnou byla přebudována především pro potřeby mateřské školy. Nachází se zde rovněž školní družina, žákovská knihovna a učebna výtvarné výchovy. Vnitřní technický stav budovy je dobrý, škola má hezkou estetickou výzdobu, dobré hygienické zázemí. Prosluněné třídy jsou vybaveny novým nábytkem a úsporným osvětlením. K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu a venkovní víceúčelové hřiště. Pro veřejná vystoupení žáků se využívá prostorná jídelna školy. Počítačová učebna je dobře vybavená – má 18 počítačů zapojených do sítě, internet je přístupný ve všech prostorách školy. K výuce škola využívá 5 interaktivních tabulí. Dále je žákům k dispozici žákovská knihovna. Vybavení školy učebnicemi je na velmi dobré úrovni, vybavení pomůckami je průměrné, ale dostatečné.


Těžištěm výchovně vzdělávací oblasti je osobnost dítěte – jeho všestranný rozvoj, individuální přístup k žákům, týmová spolupráce a téměř rodinné prostředí. Nízké stavy žáků ve třídách umožňují více se věnovat dětem se specifickými poruchami učení, prospěchově slabším a z málo podnětného rodinného prostředí. Škola neopomíjí práci s nadanými a talentovanými žáky. Od 3. třídy vyučujeme německý jazyk 3 hodiny týdně, od 7. třídy se vyučuje 2 hodiny týdně druhý cizí jazyk - anglický jazyk. Základní škola využívá všech předností, které přinesla integrace s mateřskou školou – uskutečňuje se řada společných akcí, zkvalitňuje se spolupráce učitelek MŠ a 1. stupně, dětem je umožněn klidný přechod z MŠ do 1.třídy ve známém prostředí. Ve škole pracuje výchovný poradce a školní metodik prevence. Vzhledem k téměř rodinnému typu školy se u nás minimálně vyskytují soc.nežádoucí jevy, hned se o nich ví a hned se řeší.


Škola nabízí dětem řadu různých zájmových kroužků. Žáci často navštěvují divadelní představení, koncerty, účastní se výletů a exkurzí. Řada žáků je zapojena pod hlavičkou TJ Sokol v oddílech házené a kopané. Jiné děti mohou navštěvovat přímo ve škole různé hudební obory Základní umělecké školy z Mariánských Lázní. U dětí mají úspěch tradiční sportovní akce – především Olympiáda Mikroregionu Mariánskolázeňsko, stejně jako kulturní akce a vystoupení pro veřejnost - např. Školní akademie nebo Vánoční koncert tří generací.


Neustále se prohlubuje a zkvalitňuje několikaletá spolupráce s německou partnerskou školou v Mantelu.

Ve škole pracuje Školská rada a Sdružení rodičů a přátel školy. Usilujeme o prohlubování spolupráce s rodiči žáků. Den otevřených dveří je určen pro rodiče žáků 1.stupně, ale po domluvě s vyučujícím mohou rodiče nejen 1.stupně navštívit školu kdykoliv. Je vypracován systém třídních schůzek a konzultačních dnů.


Přínosem pro školu je spolupráce s významnými místními podniky :

  • Léčebné lázně LK
  • Lesy ČR - lesní závod Kladská            
  • Eutit Stará Voda


В интернете есть компании, готовые выдать кредит на карту круглосуточно или микрозайм онлайн с помощью интернета. Выбирайте микрофинансовую организацию и берите займ ночью срочно онлайн на карту без отказа. Деньги на ваш счет. Оформить без процентов и отказа займ по СМС могут только проверенные заемщики. Новые клиенты на такую услугу не могут претендовать. Якщо з заробітками не складається, спробуйте онлайн кредит для мам в декреті і потратьте ці гроші на себе.

Многие заемщики ищут онлайн займ без проверок кредитной истории, потому что ранее имели просрочки по задолженностям. До 15 тисяч гривень видають МФО, пропонуючи онлайн кредит цілодобово в Україні в будь-який час дня і ночі на картку.

 


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.