forex trading logo

Home Školní parlament

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT 2019/2020

 

Ve dnech 23. – 25. září proběhly na naší škole volby do školního parlamentu. Volilo celkem 62 žáků pátého až devátého ročníku v hodinách občanské výchovy. Volby byly organizovány podle zásad volebního práva, tj. rovnost hlasů, přímá a tajná volba každého žáka. Jednotlivé ročníky měly svou vlastní barvu volebních lístků. S výsledkem voleb se mohli žáci seznámit prostřednictvím výsledkové listiny, která je dostupná na nástěnce v 7. ročníku.

 

 

 

Celkem bylo zvoleno 10 zástupců do školního parlamentu, z každé třídy dva. Zvolenými zástupci pro školní rok 2019/2020 jsou:

 

5. ročník

Klaudie Lili Koulová

Petr Dubaciu

6. ročník

Natálie Hermannová

Laura Mayhoubová

7. ročník

Adéla Studničková

Michal Studnička

8. ročník

Jana Zámečníková

Barbora Macečková

9. ročník

Nikola Kroupová

Martina Šimáčková

 

Dne 4. 10. vyhlásili zvolení zástupci školní soutěž „O nejlepší název pro školní parlament“, které se zúčastnili žáci 5. - 9. ročníku. Návrhy byly vyhodnoceny na dalším setkání dne 11.10.2019. Do užšího kola výběru prošly názvy „Orlíci, Lesáci, Šikulky, Lázeňáci“, avšak bezkonkurenčně nejvíce hlasů (13) dostala „Medvíďata.“

 

Jedním z požadavků bylo, aby název nějak souvisel se životem školy a žáků. Medvíďata mají svůj vlastní příběh. Název je odvozen od Tří Medvědů, což je název pro 3 žulové balvany, které se nachází na cestě ze školy směrem k vlakovému nádraží. Toto místo má svůj generacemi tradovaný příběh, který pro nás zapsala Blanka Hellerová z 9. ročníku podle vyprávění své babičky. Zájemci si jej mohou přečíst v kronice školního parlamentu. Tři Medvědi jsou také místem, kam žáci často běhají v hodinách tělesné výchovy. Cestu k medvědům jako příběh zveršovala Nikola Kroupová z 9. ročníku v následující říkance:

 

 

Lipovou alejí dolů se šinem,

lecjakou bylinu po cestě minem.

Nalevo pole, napravo sad,

až doběhneme k medvědům,

budeme mít hlad.

Medvědi zabručí ze svého spánku,

my celí schvácení dostaneme známku.

Známku za odvahu, běh a sílu,

na vše je třeba mít tu správnou míru.

Hodiny těláku velmi nás baví,

všechno to děláme pro svoje zdraví.

 

 

 

Pravidla školního parlamentu

vycházejí z týmové práce, upřímného sdílení názorů, respektování názorů druhých. Hlavním cílem je zlepšovat atmosféru ve škole, pomáhat třídním učitelům a tak zároveň zvyšovat prestiž školy.

Projekt aktivit školního parlamentu

Projekt byl nazván Čtyřlístek, protože se skládá ze čtyř hlavních úkolů.

1.    Uspořádat besedu s člověkem v mimořádné životní situaci

2.    Pomoci přírodě – nalepit siluety dravců na okna ve školní budově

3.    Uspořádat zajímavou soutěž

4.    Spolupracovat na ekologickém projektovém dni.

 

Dne 25.10.2019 zorganizoval školní parlament zajímavé setkání s panem Otakarem Kazilovským, který se vlivem očního onemocnění stal nevidomým. Pan Kazilovský celý život pracoval a byl umělecky založen. Ve své dílně vytvářel umělecká díla z kovu a pro svou vnučku vytvořil řadu sochařských nástrojů, které uplatnila při svém studiu na umělecké škole. Mezi jeho koníčky patřila také práce na zahradě. To vše mu však vzala úplná ztráta zraku, kterou nyní musí kompenzovat řadou pomůcek, které předvedl žákům na setkání. Jedná se o různá zařízení s hlasovým výstupem, signalizační zařízení apod. Pan Kazilovský naučil žáky rozeznávat mince a bankovky. Povyprávěl o svém vodícím psovi Britě, který ovládá až 47 pokynů a bez něhož by byl život jen těžko realizovatelný. Navzdory pomoci rodiny je jeho život jako nevidomého člověka velmi těžký a všichni jsme si uvědomili, jak je třeba si vážit svého zdraví a být vděčný za vše dobré v našich životech.

 

 

Koordinátorky ŠP:

Za I. stupeň: K. Svatošová

Za II. stupeň: J. Langová

 


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.