forex trading logo

Home Závěry z ankety
Závěry z ankety rodičů

Spokojenost s působením školy


1.    Informace o škole

•    Více aktualizovat webové stránky školy, častější informace, chybí úspěchy žáků

2.    Třídní schůzky, konzultační dny
•    Termín oznamovat dříve
•    Když je více dětí, nelze jít ve stejný čas

3.    Vybavení školy

•    Špatný stav WC
•    Opravit chodníky
•    Lepší IT vybavenost

4.    Kvalita výuky
•    Zohlednit náročnější přechod z 1. na 2.stupeň
•    Rozdíl mezi učitelkami, nezvyšovat hlas
•    Nedostatečně vysvětlená látka, špatná výuka informatiky na 2.st.
•    Problémy na SŠ s jazyky

5.    Výchovné působení školy
•    Nedostatečné – škola neřeší kouření, alkohol, šikanu, nízká úroveň prevence
•    Lépe řešit problémy, lépe informovat o akcích
•    Vyjadřování některých pedagogů – mají jít příkladem

6.    Aktivity školy
•    Nespokojenost s výlety
•    TU odmítne jet na výlet!
•    Vzít děti raději do divadla (ML)
•    Některé akce jsou zbytečné, na úkor výuky
•    Výlety neustále do Prahy
•    Možná více kroužků, chybí gymnastika

7.       Stravování

•    Zlepšilo se, výborné

8.       Připomínky, změny
•    Měly by se zlepšit vztahy mezi žáky, jejich vyjadřování
•    Důležitost práce TU- kamarád
•    Šikana starších spolužáků
•    Učitelé nervozní, nezasedávat si na žáky, mají si rozmyslet než něco řeknou

9.       Spolupráce se školou
•    Nabídka rodičů: exkurze a účast na výlet

 
10.      Další poznámky

•    Kvalitní hřiště pro školu
•    Místo ankety raději diskuse na tř.schůzce
•    Zavést AJ jako povinný
•    Zlepšit čistotu na toaletách


Poznámka:
Do ankety se zapojilo celkem 88% oslovených rodičů, z nichž 79% vyjádřilo spokojenost s působením školy. Velká většina připomínek se objevovala pouze jedenkrát. Nejvíce připomínek bylo k výchovnému působení školy.

 


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.