forex trading logo

Poradenství a pomoc

Home Školní parlament

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT 2019/2020

 

Ve dnech 23. – 25. září proběhly na naší škole volby do školního parlamentu. Volilo celkem 62 žáků pátého až devátého ročníku v hodinách občanské výchovy. Volby byly organizovány podle zásad volebního práva, tj. rovnost hlasů, přímá a tajná volba každého žáka. Jednotlivé ročníky měly svou vlastní barvu volebních lístků. S výsledkem voleb se mohli žáci seznámit prostřednictvím výsledkové listiny, která je dostupná na nástěnce v 7. ročníku.

 

 

 

Celkem bylo zvoleno 10 zástupců do školního parlamentu, z každé třídy dva. Zvolenými zástupci pro školní rok 2019/2020 jsou:

 

5. ročník

Klaudie Lili Koulová

Petr Dubaciu

6. ročník

Natálie Hermannová

Laura Mayhoubová

7. ročník

Adéla Studničková

Michal Studnička

8. ročník

Jana Zámečníková

Barbora Macečková

9. ročník

Nikola Kroupová

Martina Šimáčková

 

Dne 4. 10. vyhlásili zvolení zástupci školní soutěž „O nejlepší název pro školní parlament“, které se zúčastnili žáci 5. - 9. ročníku. Návrhy byly vyhodnoceny na dalším setkání dne 11.10.2019. Do užšího kola výběru prošly názvy „Orlíci, Lesáci, Šikulky, Lázeňáci“, avšak bezkonkurenčně nejvíce hlasů (13) dostala „Medvíďata.“

 

Jedním z požadavků bylo, aby název nějak souvisel se životem školy a žáků. Medvíďata mají svůj vlastní příběh. Název je odvozen od Tří Medvědů, což je název pro 3 žulové balvany, které se nachází na cestě ze školy směrem k vlakovému nádraží. Toto místo má svůj generacemi tradovaný příběh, který pro nás zapsala Blanka Hellerová z 9. ročníku podle vyprávění své babičky. Zájemci si jej mohou přečíst v kronice školního parlamentu. Tři Medvědi jsou také místem, kam žáci často běhají v hodinách tělesné výchovy. Cestu k medvědům jako příběh zveršovala Nikola Kroupová z 9. ročníku v následující říkance:

 

 

Lipovou alejí dolů se šinem,

lecjakou bylinu po cestě minem.

Nalevo pole, napravo sad,

až doběhneme k medvědům,

budeme mít hlad.

Medvědi zabručí ze svého spánku,

my celí schvácení dostaneme známku.

Známku za odvahu, běh a sílu,

na vše je třeba mít tu správnou míru.

Hodiny těláku velmi nás baví,

všechno to děláme pro svoje zdraví.

 

 

 

Pravidla školního parlamentu

vycházejí z týmové práce, upřímného sdílení názorů, respektování názorů druhých. Hlavním cílem je zlepšovat atmosféru ve škole, pomáhat třídním učitelům a tak zároveň zvyšovat prestiž školy.

Projekt aktivit školního parlamentu

Projekt byl nazván Čtyřlístek, protože se skládá ze čtyř hlavních úkolů.

1.    Uspořádat besedu s člověkem v mimořádné životní situaci

2.    Pomoci přírodě – nalepit siluety dravců na okna ve školní budově

3.    Uspořádat zajímavou soutěž

4.    Spolupracovat na ekologickém projektovém dni.

 

Dne 25.10.2019 zorganizoval školní parlament zajímavé setkání s panem Otakarem Kazilovským, který se vlivem očního onemocnění stal nevidomým. Pan Kazilovský celý život pracoval a byl umělecky založen. Ve své dílně vytvářel umělecká díla z kovu a pro svou vnučku vytvořil řadu sochařských nástrojů, které uplatnila při svém studiu na umělecké škole. Mezi jeho koníčky patřila také práce na zahradě. To vše mu však vzala úplná ztráta zraku, kterou nyní musí kompenzovat řadou pomůcek, které předvedl žákům na setkání. Jedná se o různá zařízení s hlasovým výstupem, signalizační zařízení apod. Pan Kazilovský naučil žáky rozeznávat mince a bankovky. Povyprávěl o svém vodícím psovi Britě, který ovládá až 47 pokynů a bez něhož by byl život jen těžko realizovatelný. Navzdory pomoci rodiny je jeho život jako nevidomého člověka velmi těžký a všichni jsme si uvědomili, jak je třeba si vážit svého zdraví a být vděčný za vše dobré v našich životech.

 

 

Koordinátorky ŠP:

Za I. stupeň: K. Svatošová

Za II. stupeň: J. Langová

 

 

 


Dne 1.11.2019 jsme uskutečnili náš druhý projekt – vylepení siluet dravců na školní okna a umístění nové ptačí budky. V areálu naší školy převládají jehličnaté stromy, které jsou domovem drobného ptactva. Právě z jeho řad hyne každoročně po nárazu do okenních ploch nejvíce králíček obecný, který se svou váhou 5 -7 g nemá šanci náraz přežít. Věříme, že vylepení siluet alespoň zmírní následky a že ve školní zahradě i nadále spatříme červenku obecnou s jejím výrazným oranžovo-červeným zbarvením, sýkorku koňadru i modřinku, drozda kvíčalu, brhlíka lesního, pěnici, budníčka a řadu dalších.

Protože je třeba drobné ptactvo v zimě i přikrmovat, instalovali jsme v areálu školy další ptačí budku. Její umístění nám umožňuje pravidelně doplňovat slunečnicová zrníčka a zároveň sledovat souboje sýkorek s vrabci. Jejich nelítostný boj však vždy okamžitě ukončí společný nepřítel – neodbytná paní straka.

Dne 29.11. 2019 zorganizoval školní parlament vrstevnické setkání na téma: můj oblíbený koníček aneb „kdo si hraje, nezlobí“. Zaměření záliby souvisí s blížícími se vánočními svátky a typickou štědrovečerní hostinou. Jak všichni víme, nemůže na štědrovečerním stole chybět kapr. Je to výborná ryba, která se dá upravit několika způsoby, například „po mlynářsku“ nebo si z něj můžete připravit domácí zavináče.

Nejen o výborných receptech nám na setkání školního parlamentu přišel vyprávět spolužák z 9. ročníku Matěj Kořán. Dosud vzpomínáme na jeho výtečně upravený úlovek lína na bylinkách s brambory, který nám loni přinesl před Vánoci. Byla to velká mňamka, po které se jen zaprášilo. Matěj je vášnivý rybář, který toho o rybníkářství a lovu ryb ví opravdu hodně. O svých znalostech nás přesvědčil již dvakrát, když pro 7. ročník zorganizoval přednášky k tématu „rybníkářství“. Matěj donesl i řadu praktických ukázek – kesery, saky, speciální kalhoty a kabát, které mu zapůjčil Rybářský svaz v Mariánských Lázních. Svaz také věnoval základní škole plakát na téma „sladkovodní ryby Střední Evropy.“ Touto cestou Rybářskému svazu velmi děkujeme.

Nejmladší členka parlamentu Lili za nás Matěje trochu vyzpovídala.

L.

Matěji prozraď nám, od kolika let rybaříš a kdo tě ke koníčku přivedl?

M.

O rybaření jsem se začal zajímat v šesti letech, kdy mne poprvé zaujal televizní pořad o rybách. Moji rodiče mne hned podpořili a dostal jsem svůj první rybářský prut, který mi vydržel až do 11 let, kdy jsem se tímto koníčkem začal zabývat aktivně.

L.

Co tě na rybaření nejvíce baví? Mě by asi nebavilo jen tak vysedávat u rybníka nebo u řeky.

M.

Na rybaření je krásná určitá svoboda, kterou při tom cítíš. Zároveň se chvilky absolutního klidu střídají s napětím, které přináší úlovek. Je to vlastně jistý druh adrenalinu.

L.

Chodíš rybařit sám nebo tě někdo doprovází?

M

Většinou mne doprovází můj pes Jirka.

L.

Máš nějaký mimořádný zážitek?

M.

Zážitků je hodně. Ale nejvíce mě potěšilo, když se mi v rybníku blízko naší chalupy podařilo ochočit si štiku, která požírala drobné rybky přímo z mé ruky. Nikdo mi to nechtěl věřit, ale místní obyvatelé se měli možnost přesvědčit.

L.

Slyšeli jsme o tobě, že pomáháš Rybářskému svazu v Mariánských Lázních. Můžeš nám k tomu něco říci?

M.

Většinou pomáhám v předvánoční době při výlovech a následném prodeji.

L.

Matěji, tvé vyprávění bylo hodně zajímavé. Děkujeme, že jsi mezi nás přišel. A takový všetečný dotaz na závěr. Bude letos zase nějaká ta mňamka?

M.

No jasně, ale víc neprozradím…, nechte se překvapit. 

Dne 2.12.2019 vyhlásil školní parlament výtvarnou soutěž na téma: vánoční tradice a symboly. Soutěže se zúčastnili žáci z 1. – 9. ročníku naší školy a představili nám tak svá originální pojetí stromečků, hvězdiček, sněhuláků a věnečků. Jednalo se o výrobky z nejrůznějších materiálů a surovin. Ať už to byl krásně voňavý perníkový adventní věnec či stromeček nebo skvěle ušitý sněhulák. Soutěžící nám tak připravili horkou chvilku, protože nebylo možno spravedlivě rozsoudit, kdo měl hezčí výrobek. Oceněni byli tedy všichni účastníci a my jim touto cestou děkujeme za jejich výrobky a čas strávený nad jejich přípravou. Jmenovitě blahopřejeme:

Adélce a Michalovi Studničkovým, Nele Fehnlové, Natálce Laciové, Michalu Beckovi, Nikolce Hurtukové, Petře Štruncové, Honzíku Plješovskému, Lili Koulové a Terezce Augustinové. Zapomenout nesmíme ani na nejmenšího pomocníka -  tříletého Martínka, který pomáhal při výrobě hvězdičky.

 

 

Dne 13.12. proběhlo poslední setkání školního parlamentu v roce 2019. Cílem našeho setkání bylo zhodnotit dosavadní aktivity a navrhnout plán akcí na další kalendářní rok. Při této příležitosti jsme si mohli procvičit některé zásady sociální gramotnosti a vytvořili jsme i plakát zaměřený na tuto dovednost.

Poděkování a přání na závěr

Školní parlament přeje vedení školy a všem jejím zaměstnancům, všem spolužákům, všem rodičům a občanům Lázní Kynžvart krásné svátky vánoční a šťastný nový rok 2020. Pro letošní rok se loučíme říkankou:

Nikdy nejsi úplně sám

 

 

Kdysi Země smutná byla,

než Měsíc na nebi objevila.

Jak krásnou stříbrnou má zář,

vždy spatřit lze jen jednu tvář,

Tvář, která se stále mění,

chvíli tu je a pak zas není.

Každý z nich, má úděl svůj,

ale přátelé jsou stůj, co stůj.

Vůkol nich

pavučinky světel se třpytí,

každá z hvězd tu pro někoho svítí.

Proto važme si svých přátel,

zas a zase,

v dobách těžkých i o vánočním čase.

 

 


Školní parlament ZŠ navštívil Městský úřad v Lázních Kynžvartu

 

V pondělí dne 9.3.2020 navštívili zástupci Školního parlamentu městský úřad. Bylo to velmi pěkné setkání, které nesloužilo jen k doplnění znalostí do hodin Občanské výchovy, ale rozšířilo žákům znalosti i o městě samotném a životě v něm. Po úřadě nás provázela paní Bc. Romana Kováčíková. Seznámila nás s funkcí jednotlivých odborů a úseků. Dozvěděli jsme se např., co je to kumulace funkcí. Jednoduše to znamená, že jeden zaměstnanec úřadu plní velkou řadu rozličných úkolů. Paní Kováčíková je tak např. nejen kulturní referentkou, která zajišťuje značné množství kulturních akcí pro město, mj. i ve spolupráci se státním zámkem a lázněmi, ale stará se rovněž o bytový fond, místní knihovnu a její příjemný hlas často zaznívá i v místním rozhlase. V rámci podpory čtenářské gramotnosti nás paní Kováčíková inspirovala k vytvoření několika „čtenářských plakátů“ včetně žákovského pojetí „knihbudek“, které město plánuje instalovat po městě. Líbil se nám i návrh, že v dnešní době není již nutné kupovat tolik knih domů, když knihovna čítá 6000 svazků, z toho 2000 pro mládež. Chce to jen najít si čas. Pouze první registraci u mladých čtenářů do 15 let musí být provedena v doprovodu rodiče, pak už nestojí nic v cestě za dobrodružstvím. Naše prohlídka městského úřadu byla zakončena v nejvyšším patře, kde nás uvítal sám pan starosta Jindřich Zíval.

 

Pan starosta nás seznámil s novými nápady ohledně využití prostoru města pro mladé lidi a jejich aktivity. Z původně plánované hodinové prohlídky se tak stala akce na dvě hodiny, která nás velmi obohatila. Všichni jsme odcházeli s hlavami plnými nápadů. Tímto děkujeme panu starostovi i paní Kováčíkové za jejich čas a inspiraci.

 

 

 

Безвідсотковий грошова позика на банківську картку стає все популярнішим в Україні. Ним користуються навіть пенсіонери. Звонки заемщикам уже в прошлом. Теперь 3000 гривен долг выдаются автоматически через интернет без участия сотрудников. Фінансові труднощі тепер нікого не лякають, бо є кредит без перевірок, дзвінків і поручителів. Оформляйте. Имея паспорт украинца и налоговый номер, можно претендовать на онлайн займ круглосуточно на карту в Украине.

 


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.